Basisschool De Werkschuit

Rijnlaan 200

Zwolle


CONTACTGEGEVENS

Rijnlaan 200
Zwolle

 

 

Een van de eerste basisschoolomgevingen met een natuurrijk buitenterrein. Matthijs Bakker experimenteerde hier al begin jaren '80 van de vorige eeuw met het idee, op school midden in het groen te kunnen leren.
Rondom zijn bomen, struiken, bloemrijke graslanden, coulisse-achtig aangebrachte hagen, moestuinen, maar ook dijkjes met dichte struikbegroeiing, spannende paadjes, verstopplekken en modderplekken in de 'laagte' te vinden.
Fraai is de beschermde patio tussen de schoollokalen: een vijver met kikkers en salamanders, wilde planten, struiken, klimplanten, nestkastjes en zelfs een kleine kippenren.


Fotoalbum


« overzicht groene schoolpleinen