PCB De Klokbeker

De la Reystraat 134

Ermelo


CONTACTGEGEVENS

PCB De Klokbeker

De la Reystraat 134
3851 BL Ermelo
0341-5563780
Contactpersoon
Simon Neutel, directeur

 

OVER HET PLEIN

Elementen van de buitenruimte
Onze ruimte om de school is één grote speelplek. Op bosgrond zijn van natuurlijke materialen mogelijkheden gemaakt om te klimmen, klauteren, spelen, hutten te bouwen en verstoppertje te spelen. Ook is er een dierenverblijf met konijnen en kippen. Het is deels omsloten door een creatief hek van hout, stammen, takken, ed. en geeft uitzicht op de Groevenbeekse Hei.
Hiernaast is er een groot plein met een speeltoestel, tennistafel en amfitheater.

Uitgangspunt voor het ontwerp waren het heidelandschap, de cultuurhistorie en de wensen van de kinderen.

Hoe ziet de speelnatuur op het schoolplein eruit? Hoe spelen kinderen er?
Van natuurlijk materiaal zijn er speeltoestellen gebouwd, de bomen zijn hierin geïntegreerd, er is een waterpomp, er is een bos om hutten te bouwen, er zijn hoogteverschillen, plekken om te verstoppen, dit alles op de natuurlijke bosgrond rondom de school, gelegen aan een prachtig heideveld.

Deze plek is bijzonder, want:
-

Is het plein ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt?
Ook vanuit de buurt spelen kinderen op deze prachtige plek.

Spelen en/of leren?
Er zijn moestuintjes, een waterspel en kinderen leren er over de natuur, maar ook van elkaar.


ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE SPEELPLAATS

Hoeveel en welke kinderen spelen er? Groep 1 t/ 5, samen ongeveer 250 leerlingen
Oppervlakte 1 hectare
Wanneer is de speelplaats oorspronkelijk aangelegd? 2011/2012, via Jantje beton actie
Wordt beheerd door ouders van de school

 

In 2011 en 2012 is basisschool De Klokbeker aan de slag gegaan om – in verschillende fasen - het schoolplein en de daarnaast liggende openbare ruimte als speelnatuur in te richten. Het kleuterplein bestaat uit een open bos met daarin een pomp, zandbak, een zelfgebouwd klimtoestel, dierenverblijf en bijenhotel. Het geheel is omsloten door een creatief hek van hout, stammen, takken, ed. Het geeft uitzicht op de Groevenbeekse Hei.
Direct achter de school is tussen de bomen een spannend klimparcours gerealiseerd voor de wat oudere kinderen.
Ook het naastliggende Tumulusveld kijkt uit op de Groevenbeekse Heide. Het bestaat uit diverse heuvels (tumuli zijn grafheuvels), een tunnel, een voetbalveld, bosjes en een uitkijktoren.
Ook is er op het schoolplein een amfitheater gerealiseerd.

Uitgangspunt voor het ontwerp waren het heidelandschap, de cultuurhistorie en de wensen van de kinderen.
 

Fotoalbum »


« overzicht groene schoolpleinen