Prins Bernhardschool

Wiekslag 25-27

Ermelo

Prins Bernhardschool

CONTACTGEGEVENS

Wiekslag 25-27
3853 BG Ermelo
0341-551624
Contactpersoon
Annemieke Mollema, Aly Talsma en Anita Nijeboer, Leerkracht

 

OVER HET PLEIN

Elementen van de buitenruimte
Vóór de school is er een groene ontdektuin voor de kleuters en een educatieve tuin voor groep 3 t/m 8.
Achter de school ligt nog een betonnen plein met voetbalveld, tafeltennistafel en speeltoestellen.

Hoe ziet de speelnatuur op het schoolplein eruit? Hoe spelen kinderen er?
De kleutertuin bestaat uit gras met een heuvel en wilgen- en andere hutachtige constructies van struiken en bomen. Er is een buitenklas van boomstammen, een wadi met grote keien, kleine stukjes wilde bloemen, een moestuin, een zandbak en een regenton met kraantje. Als de kleuters er spelen, wordt er een klankorgel buiten gehangen. Het geheel is omzoomd door een vaste plantenborder met een gemengde haag. Aan de bomen hangen diverse vogel-, vlinder- en vleermuiskastjes en een bijenhotel, waarvan een aantal gemaakt is door de kinderen, i.s.m Materra.
Ernaast ligt een educatieve tuin (een buitenklas) voor groep 3 t/m 8 met moestuintjes, onderzoekstafels, fruitbomen, een vijver en composthoop.

Deze plek is bijzonder, want:
We zijn trots op dat we zo'n mooie beleef- en ontdektuin hebben. Het is een bewuste toegevoegde waarde voor onze lessen.

Is het plein ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt?
Ja, het schoolplein is de hele dag en avond toegankelijk voor iedereen.

Spelen en/of leren?
De schooltuin wordt door zowel de school, de overblijf als de bso veel gebruikt. Vooral tijdens de lessen wereldoriëntatie. Dit stimuleert ook weer het onderzoekend en ontdekkend leren.


ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE SPEELPLAATS

Hoeveel en welke kinderen spelen er? Alle 180 kinderen van school, kinderen van Kleurrijk en kinderen uit de buurt.
Oppervlakte Kleutertuin 500 vierkante meter.
Educatieve tuin 200 vierkante meter.
Schoolplein 500 vierkante meter.
Wanneer is de speelplaats oorspronkelijk aangelegd? 1975
Wanneer is deze vergroend? Ontdektuin 2011, educatieve tuin 2013
Ontworpen door De ontdektuin is met samenwerkingspartners Gemeente Ermelo, Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gerealiseerd.
Aangelegd door De gemeente Ermelo, Stichting Materra, ouders en leerlingen van school en de tuinwerkgroep van de Prins Bernhardschool.
Geopend op 2011
Wordt beheerd door De Prins Bernhardschool en de tuinwerkgroep
Overige opmerkingen Voor overige foto's en ons filmpje, kijk op de website. Er mag niets gepubliceerd worden zonder overleg.

 

De Prins Bernhardschool heeft onder leiding van leerkracht Alies Zaal in 2011 een speciale ontdektuin gecreëerd voor kleuters. Vanuit de behoefte aan meer natuurspel in een rijke speelleeromgeving is de tuin samen met ouders, gemeente en diverse andere lokale partijen aangelegd.
De tuin bestaat uit een grasbodem met een heuvel, een hut van wilgen, een wilgentunnel en andere hutachtige constructies van struiken en bomen met daarin boomstammetjes om te zitten. Verder is er een buitenklas gemaakt van boomstammen. Er is een wadi met grote keien erin. Het water komt uit de regenpijp. Er zijn kleine stukjes met wildebloemenmengsel, een moestuin, een zandbak en een regenton met kraantje. Als de kleuters er spelen, wordt er een klankorgel buiten gehangen. Het geheel is omzoomd door een vasteplantenborder met een haag van verschillende soorten struiken. Aan de bomen hangen diverse vogel-, vlinder- en vleermuiskastjes en een bijenhotel, waarvan een aantal gemaakt is door de kinderen zelf, i.s.m. Stichting Materra.
Naast de ontdektuin komt een educatieve tuin (een buitenklas) voor groep 3 t/m 8 met moestuintjes, banken, onderzoekstafels, fruit(bomen), een vijver en een composthoop.

 

Foto's van de ontdektuin zijn te vinden op de website van de school, www.prinsbernhardschoolermelo.nl Via ouders en tuinwerkgroep kom je bij de foto's van de tuin.

Fotoalbum »


« overzicht groene schoolpleinen