Vrijeschool Stella Maris, Texel

Gasthuisstraat 55

Texel, Den Burg


CONTACTGEGEVENS

Vrijeschool Stella Maris
Type school: basissschool

Gasthuisstraat 55
1791 GK Texel, Den Burg
0222-312073
Contactpersoon
Christianne Verbraeken, directeur

 

OVER HET PLEIN

Elementen van de buitenruimte
Het schoolplein van Stella Maris heeft een gedeelte met tegels waarop klimtoestellen staan. Een tweede gedeelte bestaat uit een grasveld waarop gevoetbald kan worden en uit bosjes. In de bosjes worden met losse takken hutten gemaakt. Ook worden er tuintjes gemaakt met takken en blaadjes. Er zijn ook gedeelten met planten waar de kinderen niet in komen. Hier groeien struiken, vaste planten en bollen die in het voorjaar een mooie bloemenpracht laten zien. Op het betegelde gedeelte staat een grote picknick-tafel waaraan in de zomer ook wel gewerkt wordt door kinderen. Langs het betegelde plein staan veel bomen. Op het zand/aarde gedeelte hieronder wordt veel door de kinderen gespeeld en gerend. Hierop staat ook een evenwichtbalk in de vorm van een slang. Voor de kleuters is er een kleine zandbak. Het hele schoolplein ligt beschut en wordt aan de ene kant omsloten door het schoolbebouw en aan de andere kant door de bebossing.

Hoe ziet de speelnatuur op het schoolplein eruit? Hoe spelen kinderen er?
zie hierboven

Is het plein ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt?
Het plein is toegankelijk voor de kinderen uit de buurt.

Spelen en/of leren?
Het plein wordt ook buiten de pauzes gebruikt. Bijvoorbeeld voor (kring)spelen. Maar ook bij jaarfeesten. Met Pasen is het een mooie plek voor de paashaas om de eieren te verstoppen. Bij het pinksterfeest wordt er rond de meiboom gedanst. Maar ook voor rekenen en bewegen wordt het plein goed gebruikt. Bijvoorbeeld door er een plattegrond van te tekenen en de maten, met stappen, op te meten.


ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE SPEELPLAATS

Hoeveel en welke kinderen spelen er? Alle kinderen van de school (100) maken gebruik van het plein.
Wordt beheerd door Het beheer wordt door ouders gedaan. Hierbij gaat het vooral om het lopende onderhoud.


« overzicht groene schoolpleinen