R.K. Basisschool De Startbaan

Smirnoffstraat 15

Sassenheim


CONTACTGEGEVENS

Smirnoffstraat 15
2171 NZ Sassenheim

 

 

Ontwerp: Ons groene schoolplein is ontworpen door Bureau RIS

Uitvoering: KernGroen B.V. heeft het aangelegd.

Oplevering: Begin 2012 is het schoolplein opgeleverd.

Omschrijving

Basisschool De Startbaan is een school waar de kinderen leren met hoofd, hart en handen en waar veel aandacht is voor mens en milieu. Wij stemmen het onderwijsaanbod en de inrichting van de school hierop af. Daarom op onze school een heuse avonturenspeelplaats, waar de kinderen onder schooltijd in een natuurlijke omgeving worden uitgedaagd te leren, te ervaren en te doen. Iets dat ze na schooltijd met hun buurtgenootjes kunnen voortzetten. De omgeving waarin kinderen spelen heeft veel invloed op hun gedrag. Speeltoestellen van bijvoorbeeld boomstammen, de mogelijkheid om plantjes en diertjes te ontdekken en struinen door het groen zorgen ervoor dat kinderen anders met elkaar spelen en meer in contact komen met de natuur. Uit ervaringen is gebleken dat de kinderen minder ruzie maken en een meer creatief spelgedrag ontwikkelen. Ook krijgen zij meer begrip voor het belang van natuur en milieu. De omvorming van het plein heeft geleid tot een rijke speel- en leeromgeving. Speelelementen: verschillende wilgentenen hutten, uitkijk, zandbak, zitelementen, duikelrek, kleuterheuvel met zitje, wilgentenen tunnel en kruip-door-sluip-door, insectenhotel, buitenklas met podium, wadizand-/waterspeelplek met waterpompklimheuvel, boomstammentrap, klim-en-klauter-parcours, trapveldje.

Moestuin

Tijdens het moestuinseizoen wordt er door verschillende groepen met moestuinbakken gewerkt.

Hoe wordt het plein gebruikt in het onderwijsprogramma?

Het bieden van ervaringsmogelijkheden maakt dat onze kinderen kunnen leren met hoofd, hart en handen. De door ons gehanteerde methodes bieden hier - met een ruim aanbod van praktische verwerkingsopdrachten - volop mogelijkheid toe. Daarnaast gaan wij ook graag op zoek naar levensechte situaties. Tijdens projecten en thema’s halen wij de wereld door middel van materialen en verhalen in de school en tijdens excursies trekken wij zelf de wereld in om te zien hoe alles in elkaar zit. Zo leren de kinderen opgedane kennis te herkennen en toe te passen in levensechte situaties, waarmee kennis voor hen betekenis krijgt en goed kan beklijven. Ook onze schoolomgeving biedt de kinderen steeds meer gelegenheid te leren met hoofd, hart en handen. Een mooi voorbeeld daarvan is onze ‘avonturenspeelplaats’. Klimmen en klauteren op het boomstammenparcours en op de klimheuvels. De natuur ontdekken bij de kruip-door-sluip-door, de vlindertuin en het insectenhotel. Met elkaar leren in de buitenklas. Lekker spelen bij het trapveldje, de zand en water speelplek, de wilgentunnel en de hut. Maar ook even uit kunnen rusten op een van de rustplekken.

Het onderhoud

wordt verzorgd door een tuingroep bestaande uit ouders, kinderen en leerkrachten Zie voor meer informatie en foto's:www.destartbaan.org


« overzicht groene schoolpleinen